postal-invitacio1 copia

Ramón Cornadó: Diàlegs Callats (del 8 de febrer al 4 de març)

Aquest és un projecte obert que se sustenta en la captura d’imatges trobades a l’atzar, tot observant l’entorn més immediat, dins d’un estat mental de calma i assossec. Cada fotografia respon a una trobada entre la raó (metàfora, simbolisme) i la bellesa derivada d’espais amb pocs elements que guarden una certa harmonia. Quan capturo una imatge, en el context d’aquesta sèrie, observo prèviament la relació i disposició dels diferents elements que hi apareixen. Miro si es produeix una ressonància dins meu, algun fil intuïtiu que em parla del metallenguatge derivat de les relacions entre els diferents punts d’interès de cada escena. Un dels vehicles expressius que es manifesten en cada fotografia és la subtilitat, la qual ens permet la multiplicitat de lectures personals en funció del que ha experimentat al llarg del temps cada lector visual. Són fotografies que responen a diàlegs callats de tots els subjectes o elements que apareixen en cada imatge, i que l’espectador o receptor ha de copsar si realment escolta a través de la mirada. Aquesta sèrie evoluciona dia a dia i no té un final definit prèviament, ja que es basa en l’observació sempre canviant dels entorns urbà, perifèric i natural. El projecte està expressat en blanc i negre, atès que és un treball conceptual i requereix utilitzar només la simbologia a la qual apunta cada imatge.

Dialegs-callats-111web

Diàlegs callats-111, 2019, còpia digital impresa sobre paper Hahnemühle Photo Rag Baryta, 30×45 cm.

Ramon Cornadó

Diàlegs callats-06, 2016, Còpia digital impresa sobre paper Hahnemühle Photo Rag Baryta, 20×30 cm

Ramon Cornadó

Diàlegs callats-04, 2018, Còpia digital impresa sobre paper Hahnemühle Photo Rag Baryta, 30×45 cm

Ramon Cornadó

Diàlegs callats-01, 2017, Còpia digital impresa sobre paper Hahnemühle Photo Rag Baryta, 20×30 cm

Ramon Cornadó Diàlegs callats-02   Còpia digital impresa sobre paper Hahnemühle Photo Rag Baryta, 50x75cm

Diàlegs callats-02, 2017, Còpia digital impresa sobre paper Hahnemühle Photo Rag Baryta, 50×75 cm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>