Conrad Tomas · Reus Urban Art

Conrad Tomas, Carrer d'Aleus

 

El jove artista Conrad Tomas ens presenta una obra que destaca per la seva simplicitat de formes i la seva integració amb l’entorn, de manera que transmet un missatge lúdic cap a l’espectador, a través del que podríem anomenar com una il·lusió visual.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>