Cristina Pinyol · Reus Urban Art

Cristina Pinyol, Plaça Pallol

Cristina Pinyol és una jove dissenyadora d’interiors i grafista. En el seu treball destaca la simplicitat de formes bàsiques que permeten fer arribar a l’espectador un missatge concís i fàcilment intel·ligible.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>