Marcel Aragonès · Reus Urban Art

Marcel Aragonès Carrer de l'Hospital

Amb la seva pintura Marcel Aragonès construeix tot un univers simbòlic amb el qual aconsegueix evadir-se o fins i tot afrontar els mal de caps mundans i ho transmet a l’espectador amb força i humor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>