Joan Ill · Reus Urban Art

Intervenció de Joan Ill al carrer Concepció

En les seves pintures, els paisatges, atemporals i casi onírics, s’escapen del marc, constituït pel mateix bastidor que es transparenta baix les imatges, suggerint espais infinits i insondables. Les fronteres materials de les peces, que rebel·len l’interès de Joan Ill pel suport de les mateixes, introdueixen una més àmplia reflexió sobre els límits de la representació i els límits entre pintura i fotografia.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>