Miquel Paton · Reus Urban Art

Intervenció de Miquel Paton al carrer Concepció

 

“Treballo sobre idees sintètiques, sense recrear-me en l’anècdota”, diu Paton per definir la seva pintura. “Al final, l’art és només fer les coses òptimes”. “Les arts de la pesca, per exemple, busquen amb el mínim esforç aconseguir el màxim de peixos”. “Això vol dir que els pescadors, abans de sortir a la mar, es preparen molt bé per treure’n el màxim rendiment un cop ho facin” comenta el pintor.
Paton  porta anys treballant sobre una mateixa idea: reduir a la mínima expressió la representació dels entorns naturals -com els conreus del Delta de l’Ebre- i com la mà de l’home va alterant el paisatge. Un plantejament original que talla de forma transversal tota la seua obra.
Però aquest procés de reducció està en constant evolució per al pintor. “Amb el temps, intento buscar l’essència i despendre’m de tot allò accessori”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>